GÜNCEL MEVZUAT
 Bazı Binek Otomobillerde Vergi Oranlarına Esas Matrah Tutarları Değiştirildi (13.08.2021) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4373) (13.08.2021)

 SGK Genel Yazı: Devredilen Dosyalara Yapılacak İşlemler (10.08.2021)

 E-Belge Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Mükelleflerin Kağıt Belge Düzenleyebileceği Durumlar Hakkında Duyuru (06.08.2021)

 Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Yangından Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi. (06.08.2021)

 Gelir İdaresi Başkanlığı: Form Ba-Bs Duyurusu (03.08.2021)

 2021/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Yabancı Para Değerleri (02.08.2021)

 2021/2. Geçici Vergi Dönemi İçin Enflasyon Düzeltmesi (Enflasyon Muhasebesi) Yapılmayacak (Kuyumcular Hariç) (02.08.2021)

 Artık Bu Eziyeti Çekmek İstemiyoruz! DBS Kaldırılmalıdır (02.08.2021)

 SGK Genel Yazı: Belge Verme Sürelerinin Ertelenmesi (30.07.2021)

 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli… (30.07.2021)

 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4312) (30.07.2021)

 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4313) (30.07.2021)

 Duyuru: GİB ve SGK Sistemlerinde Sorunlar Hk. (29.07.2021)

 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 88) (29.07.2021)

 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /57 (28.07.2021)

 2021 Yılı Asgari Ücret Desteği Açıklandı (28.07.2021)

 SGK Genelgesi 2021/26 – 5 Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu (27.07.2021)

 Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.07.2021)

 SGK Genel Yazı:2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları (16.07.2021)

 SGK Genel Yazı:5510 Sayılı Kanunun Geçici 84 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler (16.07.2021)

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 530) (16.07.2021)

 GİB e-Beyanname: Ba Bs Formu Hakkında (13.07.2021)

 Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu” nun 31 Ağustos 2021 Tarihine Kadar Verilmesi Gerekiyor (13.07.2021)

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) (13.07.2021)

 SGK Genelgesi 2021/24 – 4447 Sayılı Kanunun Geçici 31 inci Maddesinde Yer Alan Kredi Faiz veya Kar Payı Desteği (12.07.2021)

 VUK Sirküler – 136 (09.07.2021)

 TÜRMOB Erteleme Talebi (08.07.2021)

 Süresi Dışında Verilen APHB/MUHSGK’da SGK Kısmıyla İlgili Açıklama Bölümü Eklendi (08.07.2021)

 SGK Genel Yazı: Koronavirüs Salgını Nedeniyle Prim Ödemelerinin Ertelenmesi (08.07.2021)

 İstihdama Dönüş ve Artı İstihdam Prim Desteklerinin Geri Alınmasına Neden Olan İşten Çıkış Kodları Hakkında Açıklama (07.07.2021)

 SGK Genel Yazı: 4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri (07.07.2021)

 Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu (07.07.2021)

 7326 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin 10 Uncu Fıkrası Kapsamında Verilecek Beyannameler (06.07.2021)

 Uzaktan Çalışma Gün Bildirimi (06.07.2021)

 E-Beyanname GİB Duyurusu (05.07.2021)

 01.07.2021 Tarihinde Sona Eren Kısa Çalışma, Fesih Yasağı ve Pandemi Ücretsiz İzin Uygulamasında SGK’ya Yapılan Bildirimlerde Meydana Gelen Değişiklikler (03.07.2021)

 2021 Yılı Mali Tatil Kapsamında Sosyal Güvenlik Uygulamaları (02.07.2021)

 Form BA BS Bildirimlerine İlişkin GİB Duyurusu (02.07.2021)

 65 Yaş ve Üstünde Olanlar Veya Kronik Rahatsızlığı Bulunanlar İle Beyannameleri Bu Kişiler Tarafından Verilenler Beyannamelerini Mali Tatilden Sonra Verebilirler (02.07.2021)

 E-Fatura ve E-Arşiv Faturalar, Form Ba ve Form Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecek (01.07.2021)

 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru (01.07.2021)

 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 93 üncü Maddesinin Birinci, İkinci ve Beşinci Fıkralarında Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihlerinden İtibaren 6 Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4196) (30.06.2021)

 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528) (26.06.2021)

 Hatalı Teşvik Kayıtları (25.06.2021)

 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan ve Ödeme İşlemleri Hakkında Duyuru (24.06.2021)

 İflâs İdare Memurlarından Birinin Yeminli Mali Müşavir Veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olması Zorunluluğu Getirildi (23.06.2021)

 SGK Genelgesi 2021/21 (5510 Sayılı Kanunun 4/1-b Kapsamındaki Sigortalılığın Durdurulması) (23.06.2021)

 Genel Yazı: Zaman Aşımı Borç Giriş Ekranının Açılışı (23.06.2021)

 E-Fatura Uygulamasında 1150 ve 1160 Hatası Alan Mükelleflerimizin Dikkatine (23.06.2021)

 İşveren Tarafından Yapılan Meslek Adı ve Kodu Değişikliklerinde İdari Para Cezası Uygulanmayacaktır (22.06.2021)

 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105) (22.06.2021)

 SGK Genelge 2021/19 – Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili (18.06.2021)

 7326 Sayılı Kanun Kapsamında Başvuru, Beyan Ve Ödeme İşlemleri (17.06.2021)

 SGK Genelgesi 2021/11 – Yapı Ruhsatı Başvurularında Çalıştırılacağı Bildirilen Sigortalıların Tescil İşlemleri (17.06.2021)

 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (14.06.2021)

 E-Belge Uygulamalarında İptal İşlemleri İle İhbar ve İhtarların GİB Bilgi Sistemlerine Bildirim Usulleri Hakkında Duyuru (11.06.2021)

 Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (11.06.2021)

 Tüm Meslek Mensuplarımız Yaş Sınırı Olmaksızın Aşı Olabilecekler (10.06.2021)

 SGK Genelgesi 2021/20 – 7326 sayılı Kanun Uyarınca Alacakların Yapılandırması (10.06.2021)

 Vergide Büyük Yapılandırma Fırsatı Başladı (09.06.2021)

 7326 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (09.06.2021)

 Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde Uzaktan Çalışma Bildirimi İçin Yeni Düzenleme (07.06.2021)

 Sosyal Yardım Alınan Hanede Bulunan Kişinin Çalıştırılması Halinde Verilecek Prim Desteğinin Usul ve Esasları Açıklandı (05.06.2021)

 Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Hakkında 2.6.2021 Tarihli ve 25647141 Sayılı Genel Yazı (04.06.2021)

 2018/8 Sayılı Genelge Değişikliği Hakkında 27.5.2021 Tarihli ve 2021/18 Sayılı Genelge (04.06.2021)

 Elektronik İrsaliye Uygulaması Hakkında Duyuru (04.06.2021)

 2020 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki) 30 Haziran 2021 Tarihine Kadar Yapılması Gereklidir (04.06.2021)

 APHB ve MUHSGK’da Uzaktan Yapılan Çalışmanın Bildirimi İçin Ayrı Alan Oluşturuldu (04.06.2021)

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (03.06.2021)

 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 36) (03.06.2021)

 Bazı Hizmet Sektörlerinde Uygulanmakta Olan KDV Oranları ve Kira Ödemelerinden Yapılan Stopaj Oranı %10 Olarak Yeniden Değişmiştir (02.06.2021)

 Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (02.06.2021)

 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4061) (02.06.2021)

 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4063) (02.06.2021)

 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4062) (02.06.2021)

 Bazı Hizmet Sektörlerinde İndirimli Olarak Uygulanan KDV Oranları’nın ve Kira Ödemeleri İçin %10 Oranında Uygulanan Stopaj Oranı Uygulama Süresi 31.05.2021 Tarihinde Sona Ermiştir. (01.06.2021)

 VUK Sirküler/135: E-Defter Beratları Yüklenme Süreleri Uzatıldı (27.05.2021)

 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3) (27.05.2021)

 Hatalı Teşvik Döneminin Geçici Olarak Hatalı Teşvik Listesinden Çıkarılması İşlemleri (26.05.2021)

 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) (25.05.2021)

 Flaş Flaş: Matrah Arttırımı Nihayet Mecliste (21.05.2021)

 Esnaf ve Sanatkârlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3998) (21.05.2021)

 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3994) (20.05.2021)

 E-Arşiv Fatura ve E-SMM İptal, İhtar/İtirazların GİB’e Bildirimine İlişkin Kılavuz Yayımlandı (17.05.2021)

 SGK Genel Yazı: Tüzel Özel İşyerlerinde Tescil Bilgilerinin Mersis Sisteminden Alınması (10.05.2021)

 SGK Genel Yazı: Hisse Devri, Katılım, Birleşme ve Adi Şirket Yeni Ortak Ekleme İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi (10.05.2021)

 SGK Genelgesi 2021/16: 5510 Sayılı Kanunun Ek 17 nci Maddesinin Birinci Fıkrası (10.05.2021)

 Meslek Mensuplarının Sokağa Çıkma Kısıtlamalarından Muafiyeti Ve İzin-Görev Belgesi Hakkında Bilgilendirme (06.05.2021)

 SGK Genel Yazı: Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup (06.05.2021)

 Vergi Levhası 31 Mayıs 2021 Gün Sonuna Kadar Oluşturulacak (04.05.2021)

 7316 Sayılı Kanunla Bazı Sektörlere Verilen Prim Desteğinin Usul ve Esasları Belli Oldu (04.05.2021)

 E-Arşiv Uygulamaları (E-Arşiv Fatura, E-SMM) İptal, İhtar/İtiraz Bildirim Klavuzu (04.05.2021)

 SGK Genelgesi 2021/14: 4447 sayılı Kanunun Geçici 30 uncu Maddesinde Yer Alan Prim Desteği (03.05.2021)

 Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı (03.05.2021)

 Yıllık İşletme Cetvellerinin Verilme Süresi 14 Haziran 2021 Tarihi Gün Sonuna Kadar Uzatılmıştır… (01.05.2021)

 Sürekli İşçi Alımı Belge Teslim Tarihi Erteleme Duyurusu (30.04.2021)

 Fesih Yasağı Süresi 30 Haziran 2021 Tarihine Uzatıldı (30.04.2021)

 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3931) (30.04.2021)

 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (30.04.2021)